وبلاگ

دی ۱۴, ۱۳۹۵

بیان دوباره مشکلات آموزشی

فروردین ۱۳۹۱- راه حل دشوار است ولی ارزشش را دارد چرا برخی از افراد جامعه اهمیت آموزش را در فراهم آمدن جامعه ای بهتر در آینده […]
دی ۸, ۱۳۹۵

جواب مسابقه “پیام من رییس”

اسفند ۱۳۹۰- اگر در آن داستان خیالی که ذکر شد من پیروز می شدم   درود می فرستم به فروهر بنیانگذار پیام آزادی و اشا و […]
دی ۸, ۱۳۹۵

مسابقه “پیام من رییس”

اسفند ۱۳۹۰- داستان مسابقه: شما پس از یک هفته رقابت انتخاباتی با یک رقیب به عنوان رییس یک جامعه برگزیده شده اید. در طول این یک […]
دی ۸, ۱۳۹۵

تغییر نام دبیرستان انوشیروان: برگی از تاریخ

اسفند ۱۳۹۰- پندارنیک یکی از پایه های آیین شماست و یکی از حضایل نیک انسانی به شمار می آید و به عنوان نام دبیرستان مسلماً بهتر از […]
دی ۸, ۱۳۹۵

لزوم تغییر در آموزشگاه های زرتشتیان تهران:ضرورت و فوریت

اسفند ۱۳۹۰- سال ۱۳۶۳ یکی از دختران برومند مشغول تحصیل در دبیرستان انوشیروان با شجاعت تمام نامه گلایه آمیز خود را از آنچه خود، رفتار غیرمنطقی مدیر […]
دی ۸, ۱۳۹۵

رای من: خود شما

اسفند ۱۳۹۰- داشتن نماینده در مجلس فایده هایی دارد؛ درست؛ اما آیا ۴ سال یک بار قرار است جامعه به جان هم بیفتند و سوزن و جوالدوز […]