وبلاگ

بهمن ۹, ۱۳۹۵

اشوزرتشت و حقوق بشر

انادا، مانی توبا، موزه حقوق بشر کانادا. شوکه شدم خیلی برایم جالب بود نخست عکس اشوزرتشت و پس از آن عکس کورش بزرگ. این دو نفر […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

کویر زواره

دی ۱۳۹۳ فرزاد تلفن زد و گفت:« اتوبوس رسیده به همون جایی که دو شاخه میشه یکی میره اصفهان و دیگری به اردستان.» سپس برایم توضیح […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

تامپون، نوار بهداشتی یا نوار بهداشتی روزانه؟

هر دختر و زنی دوره پریود را به طور خاص خود تجربه می کند و تجربه هیچ کس برای دیگران قابل استفاده نیست. خونروی برخی سنگین […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

جنگل الیمستان و امامزاده

آذر ۱۳۹۳ باز هم از کفش آغاز کنم: نمی دونستم کفش کوه پا کنم یا ورزشی ولی دل رو به دریا زدم و سبک و راحت […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

آرامش سفید

هیچ وقت فکر نمی کردم باز بشناسمش. آخرین بار کنار دریاچه دیده بودمش. خیلی زیباست: اون لباس سپید آرامش و وقارش رو بیشتر به رخ می […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

بیماری یک طرف، جواب این و آن را دادن یک طرف

مهر ۱۳۹۳- بیماری جزیی از زندگی ست. برای همه پیش می آید. یا خودتان در بیمارستان بستری شده اید یا خلاصه یکی از نزدیکانتان. تا حدودی […]