وبلاگ

آذر ۱۵, ۱۳۹۵

فقط سه تا ده دقیقه وقت دارید

صبح زود از نانوایی با چند نان داغ برگشته، به سختی چند پله را تا در منزل آرام طی می کند. نمی تواند کلید را در […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

افتخاری دیگر برای موسیقی جهان

رُهام بهمنش چندی پیش در کانادا یک کار جدید از موسیقی را به روی صحنه برد که آفرین گویی همگان را برانگیخت. رهام که به عنوان […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

فردا چرا؟

تیر ۱۳۹۰ دیروز همین طور که در حال رانندگی بودم، بین ایستگاه های گوناگون رادیویی می گشتم که ببینم کدام یک در حال پخش موسیقی بهتری […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مدیران ناکارآمد مدیران موفق را کنار می زنند که دیده شوند

خورداد ۱۳۹۰ در نشست دیروز هیات مدیره گردش ۴۲ انجمن زرتشتیان تهران تصمیم گرفته شد که خانم شیرین خوبچهر از مدیریت ورزشی مجموعه آدریان بزرگ کنار […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

آیا انوشیروان دادگر دوباره زنده می شود؟

اردیبهشت ۱۳۹۰ بررسی وضعیت آموزشگاه های دخترانه زرتشتیان تهران از منظر بیانیه ها و پیمان نامه های فرامرزی(بین المللی) و قانون اساسی کشور نخست به این […]