وبلاگ

دی ۱۴, ۱۳۹۵

چکیده اصول اولیه تصمیم سازی بزرگ در گروه های کوچک

شهریور ۱۳۹۱- جلسه ای که قرار بود با حضور بیست و یک نفر برگزار شود، بر پا بود. یک جلسه ای که با صحبت نوبتی همراه […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

زنجان به مریوان- مسیر ایرانگردی

شهریور ۱۳۹۱- برای دیدن از آتشکده آذرگشسب که یکی از آثار دارای ثبت جهانی یونسکو و از میراث فرهنگی بشریت به شمار می آید، بهتر است […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

یک پیشنهاد برای بزرگترین رویداد نوین زرتشتیان ایران

شهریور ۱۳۹۱- اگر از شما بپرسند کدام رویداد را می شناسید که بدون انگیزه ملی و دینی، زرتشتیان ایران را به دور هم جمع می کند […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

آیا نیت نیاکان ما از راه اندازی این شش آموزشگاه همین بود؟

امرداد ۱۳۹۱- از سال ۱۳۵۷، آموزشگاه های انجمن زرتشتیان تهران پس از حدود نیم قرن اداره موفق آن به صورت غیردولتی (ملی) به مدارس دولتی تبدیل شدند. […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

نقش امنیتی مالیات در فرنگ

امرداد ۱۳۹۱- می خواستم سوار خودرو شخصی خود بشوم و به خانه برگردم. دیدم در باک بنزین شکسته شده، فیلتر ورودی آن سوراخ گشته و مقادیری بنزین […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

آینده آموزشگاه های زرتشتیان تهران: جور دیگر باید دید

خورداد ۱۳۹۱- داستان بازدید از دبیرستان غیردولتی فیروزبهرام رو به روی دبیرستان ایستاده ام. عجب ساختمان کهن ولی زیبایی. روی تابلوی آن نوشته: دبیرستان غیردولتی فیروزبهرام. […]