وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

دیگران و ایرانیان

اردیبهشت ۱۳۹۲- زنان ایران مایه افتخار میهن در لابی هتل نشسته بودم و منتظر اتوبوس. خانمی کهنسال پس از کسب اجازه از من بر یک صندلی […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

برای تندرستی کودکان بخوانید

اردیبهشت ۱۳۹۲- ۱-      به اشتها داشتن یا نداشتن کودک احترام بگذارید (یعنی به زور به او غذا ندهید). ۲-      در زمانهای خاصی نسبت به سرو صبحانه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

سرزمین مهر تابان

فروردین ۱۳۹۲- پس از ورود به خاک ژاپن به عبارت دیگر گذر از پلیس گذرنامه، نخستین صحنه ای که مرا تحت تاثیر قرار داد این بود: […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

چنین گفت …؟

فروردین ۱۳۹۲- اندکی پس از خط پایان مسابقه دو ماراتون شهر بوستون آمریکا مشغول تهیه گزارشی از سازمان دهی فوق العاده عالی افراد داوطلب افتخاری برای برگزاری […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

نشانی از نقره بر گردن قشم: هنگام

اسفند ۱۳۹۱- فرزاد به من تلفن زد و گفت: «قشم میای ؟» گفتم: «آره!» گفت:«اصلا معلوم نیست چه جوری بریم. شاید با اتوبوس با قطار یا […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

معرفی کتاب: “چگونه دنیا را متحد کنیم؟”

بهمن ۱۳۹۱- سخنان استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر سهامی هنوز در گوشم هست: «بعد از هشت نه سالگی دیگه فقط دکور شخصیت فرد رو میشه تغییر داد […]