وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

آخرین نامه ی اردشیرجی

تیر ۱۳۹۳- برخی کنار خیابان می ایستند و خودنمایی می کنند زیرا می خواهند از فقر بگریزند. آنها می خواهند در برابر پول تن خود را برای […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

تحمل یکدیگر و تفاوتهای یکدیگر

خورداد ۱۳۹۳- تردیدی نیست که با افزایش وسایل ارتباطی و ارزانی و سرعت بالای انتقال داده ها از این سو به آن سوی جهان در آینده نزدیک […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

خاطرات دکتر قاسم غنی: معرفی کتاب

فروردین ۱۳۹۳- خاطرات واقعی انسانها همواره بسیار دلچسب تر است زیرا با همه وجود می توان واقعی بودن آن را احساس کرد. این گونه کتابها اگرچه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

آبادان: آب و آتش و آواز

اسفند ۱۳۹۲- وقتی چمدان را می بستم، به یاد عینک آفتابی افتادم. عینک آفتابی در آبادان مهم به نظرم می رسید اما واقعیت کمی تفاوت دارد. با […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

تلنگری از جشن بهمنگان

بهمن ۱۳۹۲- «پدرم را دوست دارم چون برایم ایکس-باکس خریده… چون تبلت خریده… چون … خریده»!! این جملات و عبارات بیشترین چیزهایی بود که در کار […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

جشن سده بهتر است یا جشن نود و شش روزه؟

بهمن ۱۳۹۲- روز ششم بهمن بود. دور آتش جشن سده گرد آمده بودیم. در دلم روی به آتش، خدای بی همتا را می ستودم. آتش بیشتر زبانه […]