وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

کیمیاگر من

دی ۱۳۹۱- جادویی بی پایان زیباییِ جاویدان نگاهی که به چشم نمی نشیند در دل خانه دارد. چشمهای قهوه ای تو از روز نخست دلکش تر […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

حذف بینوشاد از “برساد”

دی ۱۳۹۱- زمینه: در بهمن ماه ۱۳۸۶ یک رسانه دیجیتال زرتشتی به نام برساد در دامنه اینترنتی www.berasad.comپا به عرصه وجود نهاد. این رسانه در صفحه نخست […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

“فرهنگ مهر” و مهر به فرهنگ

آذر ۱۳۹۱- شما فکر می کنید مهمترین عاملی که باعث کاهش یافتن کیفیت آموزشی مدارس انجمن زرتشتیان تهران طی بیست سال گذشته شده یا می شود، […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

چگونه رویاهایمان را فراموش می کنیم؟

آذر ۱۳۹۱- هر کسی در هر سن رویایی در سر دارد. خواه، ناخواه، این رویا یا رویاها مهمترین انگیزه های فعالیت های هر فردی به شمار می […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

خلوتگاه زمین: کویر لوت- کلوتها

آبان ۱۳۹۱- کلوتهای کویر لوت یکی از جذاب ترین دیدنی های توریستی و طبیعی ایران و شاید جهان به شمار می آید، برای دیدن آن ها […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

رویایی که پاییزی شد

مهر ۱۳۹۱- ن را با هزار امید و آرزو خریدم. یعنی وقتی آن را دیدم فکر کردم، به آرزویم نزدیک شده ام. شاید خرید آن نخستین […]