وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

درد دل اجتماعی درباره امور اداری آموزشگاه های زرتشتیان تهران

تیر ۱۳۹۲- راستش نمی دانم از کجا آغاز کنم ولی کسی حوصله ندارد پس بهتر است چکیده بگویم آن قدر که جامعه بداند. از حدود آبان […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد و باز هم “تابناک”

تیر ۱۳۹۲- سپنتا نیکنام نخستین ایرانی زرتشتی ست که به هموندی شورای شهر یزد در آمده است. این خبر در بسیاری از وب سایت ها و […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

قله ی بیژن سه ی دنا: شکوه و زیبایی ایران

تیر ۱۳۹۲- داشتم کفشم را به پا می کردم که از خانه به قصد پایانه جنوب بیرون بروم. دختر بزرگم از من پرسید: «پدر! چه حسی […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

خوشبختی از نسل دوم

خورداد ۱۳۹۲- هیچ باورم نمی شد. دوباره نگاه کردم. فرزانگان یک منطقه شش و روبه روی آن نوشته: قبول. به همسرم که از من خواسته بود نتیجه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

انگیزه های رای دادن برای ایرانیان زرتشتی: دریغ کردن تالار نمایش دبستان گیو

اردیبهشت ۱۳۹۲- چکیده: دبستان گیو در سال ۱۳۲۶ توسط نیک اندیشان بهدین و به نام انجمن زرتشتیان تهران  ساخته شده و تا سال ۱۳۵۷ توسط انجمن […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

دیگران و ایرانیان

اردیبهشت ۱۳۹۲- زنان ایران مایه افتخار میهن در لابی هتل نشسته بودم و منتظر اتوبوس. خانمی کهنسال پس از کسب اجازه از من بر یک صندلی […]