وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد و باز هم “تابناک”

تیر ۱۳۹۲- سپنتا نیکنام نخستین ایرانی زرتشتی ست که به هموندی شورای شهر یزد در آمده است. این خبر در بسیاری از وب سایت ها و […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

قله ی بیژن سه ی دنا: شکوه و زیبایی ایران

تیر ۱۳۹۲- داشتم کفشم را به پا می کردم که از خانه به قصد پایانه جنوب بیرون بروم. دختر بزرگم از من پرسید: «پدر! چه حسی […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

خوشبختی از نسل دوم

خورداد ۱۳۹۲- هیچ باورم نمی شد. دوباره نگاه کردم. فرزانگان یک منطقه شش و روبه روی آن نوشته: قبول. به همسرم که از من خواسته بود نتیجه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

انگیزه های رای دادن برای ایرانیان زرتشتی: دریغ کردن تالار نمایش دبستان گیو

اردیبهشت ۱۳۹۲- چکیده: دبستان گیو در سال ۱۳۲۶ توسط نیک اندیشان بهدین و به نام انجمن زرتشتیان تهران  ساخته شده و تا سال ۱۳۵۷ توسط انجمن […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

دیگران و ایرانیان

اردیبهشت ۱۳۹۲- زنان ایران مایه افتخار میهن در لابی هتل نشسته بودم و منتظر اتوبوس. خانمی کهنسال پس از کسب اجازه از من بر یک صندلی […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

برای تندرستی کودکان بخوانید

اردیبهشت ۱۳۹۲- ۱-      به اشتها داشتن یا نداشتن کودک احترام بگذارید (یعنی به زور به او غذا ندهید). ۲-      در زمانهای خاصی نسبت به سرو صبحانه […]