وبلاگ

دی ۱۵, ۱۳۹۵

روسیاهی برای زغال

بهمن ۱۳۹۱- دریاچه به من می گفت: «بیا و در من شنا کن. شنا کردنِ تو نجات من است.» من به او می گفتم: «تو سردی! […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

سلامت مینوی (معنوی) در آیین زرتشتی و ایران باستان

دی ۱۳۹۱- تردیدی وجود ندارد که «سلامت مینوی» نقش بزرگی در شفای بیماران در امروز و فردای دنیای پزشکی ایفا می کند. به عبارت دیگر، دستگاه […]
دی ۱۵, ۱۳۹۵

کیمیاگر من

دی ۱۳۹۱- جادویی بی پایان زیباییِ جاویدان نگاهی که به چشم نمی نشیند در دل خانه دارد. چشمهای قهوه ای تو از روز نخست دلکش تر […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

حذف بینوشاد از “برساد”

دی ۱۳۹۱- زمینه: در بهمن ماه ۱۳۸۶ یک رسانه دیجیتال زرتشتی به نام برساد در دامنه اینترنتی www.berasad.comپا به عرصه وجود نهاد. این رسانه در صفحه نخست […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

“فرهنگ مهر” و مهر به فرهنگ

آذر ۱۳۹۱- شما فکر می کنید مهمترین عاملی که باعث کاهش یافتن کیفیت آموزشی مدارس انجمن زرتشتیان تهران طی بیست سال گذشته شده یا می شود، […]
دی ۱۴, ۱۳۹۵

چگونه رویاهایمان را فراموش می کنیم؟

آذر ۱۳۹۱- هر کسی در هر سن رویایی در سر دارد. خواه، ناخواه، این رویا یا رویاها مهمترین انگیزه های فعالیت های هر فردی به شمار می […]