حذف بینوشاد از “برساد”

“فرهنگ مهر” و مهر به فرهنگ
ژانویه 3, 2017
کیمیاگر من
ژانویه 4, 2017

حذف بینوشاد از “برساد”

دی ۱۳۹۱- زمینه: در بهمن ماه ۱۳۸۶ یک رسانه دیجیتال زرتشتی به نام برساد در دامنه اینترنتی www.berasad.comپا به عرصه وجود نهاد. این رسانه در صفحه نخست خود بیش از هر نامی، «رشید شهرت» را در خود جای داده است. صاحب امتیاز دامنه ثبت شده www.berasad.com یک شرکت واسطه استرالیایی است که کارش حفاظت از اطلاعات مربوطه و مانند آن است. صاحب امتیاز دامنه ثبت شده www.berasad.ir آقای محسن فیروزمندان هستند.

در رویه «درباره ما» در سایت برساد آمده:

«راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. … برساد تارنمایی است که با خبر رسانی و دیگر نوشته هایش، آرمانی جز پیشرفت جامعه زرتشتی در سر نمی پروراند و با شما عهد می بندد که در این راه تا آن جا که در توان دارد تنها به واقعیتها اکتفا کند و … شما نیز در این راه ما را یاریگر باشید. … منتظر خبرها و نظرات، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم. …»

این سایت که در بازتاب اخبار، پیامها و نامه های جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری پیشتاز است در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ برای نخستین بار در یک خبر کوتاه تحت طبقه «رویداد» از درون خود به طور رسمی اطلاعاتی منتشر کرد. ۵ نفر عضو شورای سیاستگذاری از بین کسانی که با برساد همکاری می کردند، برگزیده شدند و از این بین جناب آقای جاوید شهریاری فر به عنوان سردبیر آغاز به کار کرد. از یادداشتهای نوشته شده زیر این خبر می توان استنباط کرد که از دید همکاران و جامعه بیرون جناب آقای رشید شهرت تا آن تاریخ سردبیر بوده اند. هیچ اطلاعات بیشتری درباره جزئیات سازمانی برساد در دسترس نبود.

فرضیه: از سوم اردیبهشت به بعد سایت برساد دچار تغییراتی شاید شده است. مهمترین تغییرات این بود که شمار خبرها و نوشته ها به نظر می رسد کمتر شده و با تاخیر در تائید یادداشتهایی که در زیر نوشتارها قرار می گیرد، تعداد یادداشتها کم شده است.

روش پژوهش: از روی پایگاه اینترنتی www.berasad.com نوشتارهای بین ۲۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ که در چهارده رویه اینترنتی قالب برساد قرار دارند بررسی شد. برای این که بهترین مقایسه ممکن با توجه به مناسبتهای تقویمی انجام شود و در عین حال از لحاظ شمار نوشته ها، تورش حاصل نشود نوشتارهای چهارده رویه از قالب برساد از ۲۲ آذر ۱۳۹۰ به قبل از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در این صفحات، نوشتارهای تا تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ گنجانده شده بود. بر پایه شماره ای که جلوی کلمه «یادداشت ها» در سایت برساد قرار داشت، شمار نوشته های دارای «یادداشت ها» و تعداد یادداشتهای هر یک ثبت و جمع شد.

نتایج: در بازه زمانی ۲۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ که در دوره سردبیری جناب آقای جاوید شهریاری فر و کار شورای سیاستگذاری بوده است برای ۵۸ نوشتار در مجموع ۱۹۱۱ یادداشت به تایید رسیده و در تارنما اجازه نمایش یافته است. در این بین بیشترین شمار یادداشت برای یک نوشتار ۳۱ بود. بیشترین شمار نوشتارهای دارای یادداشت در یک رویه قالب برساد، ۱۱ بود یعنی در یک صفحه ۱۱ نوشتار دارای یادداشت بود. به طور معمول در هر رویه بیست نوشتار قرار دارد. به عنوان یک کار جنبی هم برای نوشتاری مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۱ در سالمه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ یک یادداشت گذاردم که در سالمه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ به نمایش درآمد، یعنی زمانی که نوشتار در صفحه دوم سایت قرار گرفته بود.

در بررسی ۲۸۰ نوشتار درج شده در تارنمای برساد بین ۱۱ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۰ که همزمان با دوره سردبیری جناب آقای رشید شهرت بوده است و هنوز چیزی به نام شورای سیاستگذاری پا به عرصه وجود نگذاشته بود این نتایج ثبت شد: زیر ۱۵۶ نوشتار (۵۶ درصد) یادداشت یا یادداشتهایی به نمایش درآمده بود و در مجموع در زیر این ۱۵۶ نوشتار، ۶۶۱ یادداشت مورد تائید قرار گرفته بود. به عبارت دیگر، میانگین شمار یادداشت تایید شده برای هر یک نوشتار ظاهر شده در این دوره ۳۶/۲ بوده است. دقت بفرمائید که در این دوره برساد از لحاظ کمیت نوشتارها بسیار فعال بوده و میانگین ۶۶/۶ نوشتار در روز را منتشر ساخته است. بیشترین شمار یادداشتی که برای یک نوشتار در دوره سردبیری آقای شهرت تائید شده، هفتاد بوده است. بالاترین شمار نوشتارهای دارای دستکم یک یادداشت در یک رویه قالب اینترنتی برساد در این دوره ۱۴ بوده است. شمار نوشتارهایی که در این دوره فقط یک یادداشت تائید شده زیر آنها دیده می شود ۴۳ (۲۸ درصد نوشتارهای دارای یادداشت) است در حالی که این عدد در دوره سردبیری آقای شهریاری فر ۲۵ (۴۳ درصد نوشتارهای دارای یادداشت) ثبت شده است.

بحث و نتیجه گیری: یکی از آرزوهای هر رسانه این است که بتواند با مخاطبان خود رابطه ای دوسویه و پایا مبتنی بر اعتماد به وجود آورد. سنجش میزان برقراری این ارتباط بر پایه، زمینه تکنولوژی مورد استفاده در آن رسانه بسیار متفاوت است. در رسانه های اینترنتی شمار بازدیدهای سایت و صفحه تا حدودی می تواند میزان توجه مخاطبان به تیترها و شاید بند نخست نوشته را نشان دهد اما آنچه دوسویه شدن را تضمین می کند، بازخوردی است که به عنوان مثال در برساد تحت نام «یادداشت ها» در زیر نوشتارها ثبت می شود و برخی از آنها برای نمایش به تایید می رسد.

شمار نوشتارهای منتشره در یک رسانه اینترنتی به عومامل بسیاری بستنگی دارد. اخبار و موضوع های تحت پوشش، زمان و شمار کارکنان فعال و سیاست و رسالت رسانه از عوامل مهمی هستند که بر شمار نوشتارهای منتشره در یک رسانه اینترنتی تاثیر زیادی دارد.

می توان چنین استنتاج کرد که در دوره سردبیری جناب آقای شهریاری فر شمار یادداشتهای ثبت شده کاهش یافته است که این امر با توجه به نمایش طولانی تر هر نوشتار در رویه نخست سایت، حاکی از کاهش ارتباط مخاطبان با رسانه است. حالت دوم این است که شمار یادداشتهای ثبت شده کم نشده ولی سختگیری زیاد در تائید یادداشتها، اجازه نمایش را برای شمار کمتری از یادداشتها فراهم آورده، روندی که به طور حتم به کاهش شمار یادداشتهای ثبت شده در آینده خواهد انجامید. درصد بالاتر نوشتارهای دو یا چند یادداشتی در دوره سردبیری آقای شهرت، شاید حکایت از آن دارد که نوشتارها و معیارهای تایید یادداشتها با امکان نوعی گفت و گوی مجازی بینش های متفاوت در جامعه همسو بوده است، چیزی که در دوره کنونی اثر کمتری از آن به چشم می خورد. با توجه به این که موضوعهای مورد پوشش برساد تفاوتی نکرده و بر شمار مسوولین رسمی آن افزوده شده است، مهمترین عاملی که کاهش نوشتارهای منتشره را در دوره کنونی توجیه می کند، چرخش سیاست یا رسالت برساد شاید باشد.

پیشنهاد: کارهای پژوهشی بیشتر روی محدودیتها و یادداشتهای ثبت نشده و دلایل حذف آنها می تواند بزرگترین راهنما برای افزایش ارتباط دوطرفه برساد با مخاطبان باشد. از سوی دیگر پژوهش کامل تر آماری بر روی سلیقه، روش و علاقه مخاطبان تا حدودی می تواند بر پایه موضوعات مورد علاقه، سیاستگذاری را راحت تر نماید. انجام پژوهش های موضوعی با توجه به موضوع و محتوای نوشتار، یا پژوهش هایی بر روی یادداشتهایی که از یک فرد یا یک IP برای نوشتارهای گوناگون گذارده می شود برای تحلیل گفتار اجتماعی و کمک به بهبود آن بسیار مناسب است. در پایان امیدوارم که زحمات اینجانب در جمع آوری، ثبت و آماده سازی این پژوهش کمکی هر چند ناچیز برای بهبود روزافزون به دوستان خوبم در تارنمای برساد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *